Zásahová jednotka byla vyslána k technické pomoci do Moravan, kde měla být ulétlá střecha. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a bylo zjištěno, že se jedná o několik tašek spadených vlivem větru ze střechy. Jednotka provedla odklizení poškozených a uvolněných tašek, které bezprostředně hrozily pádem a dále vymezení nebezpečného prostoru páskou, aby nedošlo ke zranění osob při případném dalším pádu tašek. Dům byl poté předán správci, který oznámil poškození automobilu jednoho z obyvatelů domu. Tento automobil byl nafocen pro další jednání poškozeného s pojišťovnou.

Podle popisu obyvatelů bytu, nad kterým došlo k uvolnění tašek, došlo nejspíše k zasažení střechy jiným předmětem, který se uvolnil z protilehlé stavby a který je rozbil. Tašky poté sjely ze střechy a dopadly před dům a na zaparkované auto.

U tohoto zásahu zasahovala pouze naše jednotka. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu ve 12:05. Po cestě jsme ještě zastavili u křižovatku na Ořechov, kde jsme poklidili několik větví spadlých na silnici.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1)
20) 29.10.2017 – 10:50 – Moravany – TP – uvolněné tašky na střeše