Na valné hromadě u příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Střelicích oznámil současný velitel jednotky bratr Jaroslav Štveráček ml., že se rozhodl rezignovat k 30.6.2018 na svoji funkci velitele jednotky. Důvodem bylo to, že jako velitel působil v této funkci dlouhých 25 roků a za tu dobu si již vychoval své nástupce, v kterých vidí další pozitivní směřování výcviku jednotky a správy zásahové techniky. Svoji rezignaci již předal do rukou pana starosty obce, který se změnou ve vedení jednotky souhlasí.

Jako svého nástupce se rozhodl navrhnout starostovi obce současného zástupce velitele jednotky bratra Jiřího Švestku (Nová ul.), který již několik let svědomitě pracuje především s mladými členy zásahové jednotky, organizuje pro ně různá cvičení, stáže a školení a také se pečlivě stará o připravenost a údržbu zásahové techniky. Bratr Jiří Švestka navíc již několik let pracuje jako profesionální hasič. Nejdříve působil u HZSP Čepro a nyní je v aktivní službě u HZSP SŽDC Brno.

Na uvolněné místo zástupce velitele jednotky byl jmenován starostou obce bratr Miroslav Sládek, který také již několik let pracuje u HZSP SŽDC Brno. Navíc je i lezeckým instruktorem HZS.

Výbor Sboru dobrovolných hasičů obce Střelice děkuje bratru Jaroslavu Štveráčkovi ml. za jeho dlouholeté (nejdelší ve 120leté historii SDH Střelice) působení ve funkci velitele jednotky a jeho zápal pro veškeré dění související se střelickými hasiči. Za jeho působení bylo v roce 1999 pořízeno nové zásahové vozidlo LIAZ, v roce 2005 od policie ČR bylo získáno dodávkové vozidlo FORD Tranzit, v roce 2009 cisternové vozidlo TATRA 815, které nám slouží dodnes a v roce 2015 nové zásahové dodávkové vozidlo FORD Tranzit, které je také aktuální součástí zásahové jednotky.

I když pro nás byla rezignace bratra Jaroslava Štveráčka ml. velkým překvapením, důvody jeho přenechání pozice velitele nadcházející generaci plně chápeme a jeho rozhodnutí podporujeme. Věříme, že i nadále bude platným členem zásahové jednotky a i nadále bude předávat své bohaté zkušenosti svým mladým následovníkům.

Jaro děkujeme!

Změna ve vedení zásahové jednotky