Dne 15. února se opět konala Výroční valná hromada. Pozváni byly všichni členové sboru a samozřejmě i zástupci naší obce, jmenovitě starosta RNDr. Luděk Sklenář. Všichni účastníci byli seznámeni s činností sboru, zásahové jednotky a soutěžních družstev mládeže v uplynulém roce i s nejbližšími plány do budoucna. Všem zúčastněným děkujeme za účast a těšíme se, že se v hojném počtu setkáme i v příštím roce. Nashledanou…

Výroční valná hromada 2008