Na pátek 21.10. naplánovali velitelé družstev JSDH Střelice a JSDH Omice výcvik jednotek na požár RD . Tématem výcviku bylo vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, zdolávání požáru a součinnost hasičů u zásahu. Pro tento výcvik byly stanoveny večerní hodiny, aby cvičící hasiči měli složitější podmínky.

Simulovaná situace události: RD, 2 podlaží, rozloha 10x10m. V 1.patře vznikl požár, nahoře se nachází dítě a v přízemí jeho matka, které kouř uvěznil v objektu a nemohou ven. Venku se nachází dvě osoby, které požár uviděli a zavolali pomoc. Vlivem spadlé trubky na vrata se nelze do domu dostat jiným způsobem, než okny.

První na místo přijíždí JSDH Střelice s technikou CAS 32 T815 (1+3) a DA Ford (1+3). Po příjezdu k události se hasiči vybavují DT, připravují dopravní vedení s jedním C proudem a VD zjišťuje od oznamovatelů informace. Hasiči vypínají elektřinu a zavírají HUP, staví žebřík k oknu a se zavodněným proudem vnikají do 1.patra objektu, kde zdolávají požár a hledají osobu. VD požaduje příjezd ZZS a PČR. Na místo přijíždí JSDH Omice (Š 706, 1+4), jejich úkolem je překonání zaklíněných vrat, zdolávání požáru a vyhledávání osoby v přízemí. Místo události je nasvětleno, osoba v 1.patře nalezena, oživovací pokusy, nejeví známky života, transport po žebříku dolů, předání ZZS. Osobu v přízemí se podařilo najít živou, je nadýchána zplodin hoření, transport na nosítkách k ZZS. Po zdolání požáru je nahlášena lokalizace, objekt zakouřen a je nasazen odsavač kouře. Po odvětrání je proveden průzkum, jsou dohašena zbylá ohniska, rozebírají se konstrukce, je nahlášena likvidace.

Potom si všichni zúčastnění hasiči vyzkoušeli transport osoby z 1.patra po nastavovacím žebříku (zkoušel se nejvhodnější způsob). Na závěr velitelé celkově vyhodnotili výcvik a upozornili na chyby, aby se příště opakovali co nejméně.

Při výcviku se vydýchalo 6 ks DT, použili se 4ks hadic C a 2 B, rozdělovač, odsavač kouře a 2 sady nastavovacích žebříků.

Tento výcvik připravili: VD Jiří Švestka st., Aleš Palát a Jiří Brzobohatý.

Výcvik jednotky – Požár domu, záchrana osob