SDH ve Střelicích, tak jako každý rok, zajistil instalaci vánočního stromu před budovou radnice a ve spolupráci s Ing. Jiřím Chloupkem byl letos poprvé instalován dřevěný vyřezávaný betlém v parčíku na nám. Svobody. Vánoční strom obci darovala Milena Kolbová ze Střelic.

Vánoční strom 2010