Dne 21. března 2014 se uskutečnila řádná valná hromada Sboru dobrovolných hasičů obce Střelice. Na valné hromadě byly předneseny zprávy starosty sboru, velitele, vedoucího mládaže, družstva mužů, kulturního referenta, hospodáře a revizní komise.

Na valné hromadě bylo také slavnostně přijato 12 nových členů – 6 dívek a 6 chlapců – kteří dovršili věku 15 let a podali přihlášku do sboru.

Na valné hromadě byly také stanoveny cíle pro rok 2014.

Po ukončení valné hromady jsme se všichni sešli u malého občerstvení.

Valná hromada 2014