AED ve Střelicích

V průběhu letošního roku se zásahová jednotka střelických hasičů připravovala na pořízení AED – automatizovaného externího defibrilátoru. Je to přístroj, určený k použití u pacientů, u kterých došlo k zástavě dechu a srdeční činnosti. Přístroj, který bude naše jednotka používat, je Lifepak 1000.