U příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, se uskutečnila na prostranství u hasičské zbrojnice slavnostní mše svatá, kterou sloužil kněz otec František Koutný. Na závěr bylo posvěceno nové zásahové vozidlo Ford. Oslavy se zúčastnili také hasiči ze Střelic u Jevišovic s paní starostkou obce Irenou Heimrichovou, kteří si odkoupili naše staré vozidlo Ford za odhadní cenu 22 000,- Kč. Věříme, že jim bude dobře sloužit a přejeme jim, aby  s ním byli  spokojeni.

 Text Jiří Vašulín, foto Jiří Fukan

Svátek sv. Floriána