Ve středu 18. září odjela skupina 11 hasičů ze Střelic do italského Assága u Milána. Tentokrát s náma jely také dvě sestry – dlouholeté členky SDH obce Střelice. Naše přátelské vztahy začaly v r. 2006 u příležitosti setkání obcí Střelice – Asságo – Nozay. V Asságu dobrovolné hasiče, jak je tomu u nás, nemají, ale tuto činnost zastává skupina asi 60 mužů a žen. Pracují pod vedením města jako dobrovolníci v civilní ochraně. Technicky zajišťují nebezpečné situace při živelných pohromách – zemětřesení, záplavy, požáry, ale často vyjíždějí do postižených míst v celé Itálii. Práce našich přátel je velmi podobná práci střelických hasičů, proto jsme velmi brzy navázali kamarádské vztahy. Ve Střelicích u nás již byli třikrát, my jsme Asságo teď navštívili potřetí. Náš pobyt byl organizačně velmi dobře připraven. Ve čtvrtek jsme začali v Asságu prohlídkou víceúčelové sportovní haly Forum pro 12 000 diváků, která je srovnatelná s O2 Arénou v Praze. V r. 2001 se zde konalo MS v ledním hokeji, vystupovala zde řada světových umělců a skupin. V r. 2014 zde bude MS ve volejbalu. Tato hala je postavena na katastru Assága, ale vlastní ji město Miláno. Po prohlídce této haly jsme měli možnost využít milánské metro, které bylo prodlouženo z Milána na začátek Assága, právě před uvedenou sportovní halu Forum. Odpoledne jsme si prohlédli historické centrum Milána. V pátek jsme navštívili centrální základnu Protezione civile (Civilní ochrany) v Miláně a dva historické kláštery (Viboldone,Moribondo). V sobotu jsme byli pozváni do sousedního městečka Abiate Grasso na místní základnu Protezione civile, kde nám ukázali své vybavení a techniku. Společně jsme poobědvali jejich speciality a odpoledne jsme byli pozváni na soukromou zemědělskou farmu, která je zaměřena na pěstování rýže. V okolí Milána se převážně pěstuje rýže, kukuřice a olivy. V neděli jsme byli v kostele přivítáni místním knězem. Po mši sv. nás mile přijal na radnici pan starosta Assága Musella Graziano a předal pro obec Střelice repliku sochy, která je umístěna na fontáně nového náměstí v Asságu. Po prohlídce radnice jsme se zúčastnili na nově opraveném náměstí v hasičských uniformách slavnostního odhalení sochy a zprovoznění nově zbudované fontány. Byli zde přítomni představitelé města Asságo, Miláno a místní občané zaplnili celé náměstí. Tato významná událost byla krásným ukončením celého pobytu v Asságu. Odpoledne jsme se setkali se spoluzakladatelem přátelství Střelice-Asságo-Nozay panem Alberto La Rosa a jeho manželkou. Večer již proběhlo loučení a předávání darků.Na rozloučenou jsme si společně zazpívali „Živijo…“. V pondělí ráno jsme se vydali na dalekou cestu domů.

Naši přátelé byli velmi srdeční a pozorní hostitelé, mohli jsme ochutnat mnoho jejich specialit. Od první návštěvy v r. 2006 se mezi mnohými z nás vytvořily srdečné přátelské vztahy. Rádi bychom jim oplatili jejich pohostinnost, a proto jsme je pozvali k nám do Střelic na návštěvu v roce 2014.

Střeličtí hasiči na návštěvě v Assagu 18. – 22. 9. 2013