SDH Střelice pořádá

22. ročník soutěže žáků v požárním útoku

v sobotu 8. června 2024 od 9.30 hodin

Místo konání:           ul. Nebovidská ( před hasičskou zbrojnicí ), 664 47 Střelice u Brna

Časový program:     8.45 – 9.15 hod.                   příjezd a prezentace družstev

9.30 hod.                               zahájení soutěže

Kategorie:                 přípravka, mladší žáci, starší žáci

Startovné:                 bez poplatku

 

Pravidla soutěže: Soutěž v požárním útoku se koná dle pravidel požárního sportu pro kategorii přípravky, mladších a starších žáků. Povrch dráhy asfaltový, nástřikové terče, elektronická časomíra. V případě malého počtu soutěžních družstev bude soutěž dvoukolová (o této možnosti bude  rozhodnuto na poradě velitelů před zahájením samotné soutěže) .

 

Přihlášky a potvrzení zasílejte na:  sdhstrelice@seznam.cz

Kontakt: Jiří Vašulín, tel. +420 602 585 902

Občerstvení zjištěno po celou dobu konání soutěže.

Poznámka: Upozorňujeme, že soutěž není pojištěna proti úrazu a újmy na vybavení soutěžního družstva. Za toto odpovídá vedoucí jednotlivého soutěžního družstva.

 

Těšíme se na Vaši účast a rádi Vás ve Střelicích uvítáme !

Sbor dobrovolných hasičů Střelice

Propozice na soutěž přípravky a žáků
Štítky: