Sbor dobrovolných hasičů obce Střelice

Místo konání: ulice Nebovidská před hasičskou zbrojnicí

Datum: 8. 6. 2024 Zahájení: 14:00 hod.

Příjezd a prezentace: do 13:30   hod.

Startovné: 200,- Kč

Soutěž je vypsána pro kategorie muži a ženy, stroj PS 12, nástřikové terče, elektronická časomíra. Požární útok se provádí podle pravidel požárního sportu a bude povoleno soutěžit s hadicemi B 65 mm a C 42 mm, ženy 2 B, muži 3 B. V případě malého počtu soutěžních družstev bude soutěž dvoukolová (o této možnosti bude rozhodnuto na poradě velitelů před zahájením samotné soutěže)

Těšíme se na Vaši účast a rádi Vás ve Střelicích uvidíme.

Přihlášky a potvrzení posílejte na: sdhstrelice@seznam.cz

Nebo SMS na telefon: 730 579 586

Propozice na soutěž mužů a žen
Štítky: