SDH obce Střelice pořádá dne 6.9.2020 tradiční soutěž Střelická osma o Putovní cenu v rámci soutěží turné Čtyř osem.

 

Program soutěže:

do 12.30 hod příjezd soutěžních družstev

v 13.00 hod nástup a zahájení soutěže

 

Požární útok se provádí dle pravidel turné Čtyř osem. Terče nástřikové, elektrická časomíra. Více informací ohledně pravidel soutěže najdete na adrese:

www.turnectyrosem.webnode.cz

Startovné 200,- Kč za každé přihlášené družstvo.

Občerstvení zajištěno v prostorách hasičské zbrojnice!!!

Přihlášky zasílejte na : sdhstrelice@seznam.cz nebo sms na

číslo 724 016 735 nebo 730 579 586

 

Na Vaši účast se těší hasiči ze Střelic

Pozvánka na soutěž Střelická osma