Dne 23.5.2014 střeličtí hasiči předvedli žákům třetí a čtvrté třídy, jaká je práce hasičů, ukázali jim vybavení a techniku, kterou si mohli vyzkoušet na vlastní kůži venku na hřišti u školy, kde si mohli zkusit obléci zásahový oděv i helmu, zkusit jak je těžký dýchací přístroj, vyzkoušet si stříkat z proudnice a detailně si prohlédnout obě zásahová vozidla.

Návštěva střelických hasičů na ZŠ ve Střelicích