Hasiči ve Střelicích v roce 2009 pořídili za přispění obce Střelice staronovou techniku. Za vozidlo Liaz byla zakoupena Tatra 815 CAS 32. Vozidlo nám sloužilo deset roků a zub času se podepsal na nádrži na vodu a na převodovce. Vešli jsme v jednání s firmami, které se zabývají opravou a repasí hasičských vozidel. Bylo osloveno pět výrobců a úpravců hasičské techniky. THT Polička, WISS (Polsko), Kobit , Zeka a Mikht. Dle cenových nabídek a termínů dodání nejlépe dopadla hasičská technika Mikht, jak s cenovou nabídkou, tak s termínem dodání. Ostatní firmy nabízely dodání mezi šesti a osmi měsíci od přistavení vozidla, což pro nás bylo nepřijatelné.

Tatru jsme odvezli v polovině ledna do Havlíčkova Brodu, kde sídlí firma Mikht. Současně bylo dohodnuto, že když už je Tatra odstavená mimo provoz, provede se i oprava převodovky. Ta byla dohotnuta s firmou Anas. Kromě opravy převodovky a kompletní výměny nádrže na vodu, byly opraveny některé měchy na nápravách, bylo provedeno nové oplechování podběhů zadních kol a byl proveden nový nátěr nadsavbové části.

Dne 28.4.2018 nám přímo majitel firmy Mikht p. Milan Čapek dovezl opravenou Tatru do Střelic. Při předání vozidla byl přítomen starosta obce PaedDr. Zdeněk Ondrášek, místostarosta obce Jiří Vašulín, radní a bývalý velitelel zásahové jednotky Jaroslav Štveráček ml., starosta SDH Střelice Petr Rozsíval, velitel zásahové jednotky Jíři Švestka a několik dalších střelických hasičů, kteří ihned provedli vyzbrojení vozidla tak, aby bylo co nejdříve akceschopné.

Rozhodnutí, nechat provést opravu firmu Might, bylo dobrou volbou. Její přístup a preciznost provedení oprav bylo perfektní. Věříme, že ačkoliv je naše zásahová cisterna již v pokročilém věku (r.v. 1987), bude nám i nadále sloužit bez větších problémů. Děkujeme také zastupitelstvu obce Střelice za schválení financí na tyto opravy.

Návrat zásahové Tatry z opravy

Napsat komentář