Jak všichni jistě víte, každý rok pořádá náš Sbor dobrovolných hasičů mnoho kulturních a sportovních akcí. Vzhledem k současné mimořádné situaci je ale už nyní jasné, že mnoho z nich se letos nebude konat. Zde je přehled akcí a jejich aktuální plánovaný stav:

25. duben – Pouť na sv. HostýnZRUŠENA

3. května – Oslava svátku sv. Floriána – Bude se konat jen ve velmi omezeném počtu účastníků

30. května – Soutěž žáků – ZRUŠENA

31. května – Soutěž mužů a žen o pohár starosty obce – ZRUŠENA

5.-7. června – Mladé hody – ZRUŠENY

27. června – I. letní noc – ZRUŠENA

 

O dalších akcích se zatím jedná. Situace je následující:

21.-23. srpna – Dožínky – Dožínky se pravděpodobně přesunou na příští rok. Pokud by k tomu došlo, pokusíme se v tomto termínu uspořádat klasickou II. letní noc. Vše ale bude záležet na aktuální situaci.

Další plánované akce:

6. září – Střelická osma

16.-18. října – Staré hody

28. listopadu – Stavění vánočního stromu

29. listopadu – Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Věříme, že situace už bude v normálu a tyto akce proběhnou.

 

Ještě bych se rád zmínil o naší zásahové jednotce:

Naše zásahová jednotka je plně akceschopná. Jediné omezení vyplývající z mimořádného stavu je to, že se zásahů SDH nesmí účastnit ti členové, kteří jsou zároveň profesionálními hasiči, což je v našem případě 7 lidí. Ale i bez jejich účasti jsme schopni vyjíždět ke všem druhům mimořádných událostí, na které jsme vycvičeni. Druhým omezením je pak povinnost zasahovat v rouškách a při zásahu maximálně omezit (pokud je to možné) blízký kontakt se spoluzasahujícími profesionálními hasiči.

Kulturní a sportovní akce v letošním roce