Jednalo se o požár garáže a přístavku rodinného domu. Vyjelo vozidlo CAS 24 Liaz v počtu 1+2. Po příjezdu se již na místě nacházela jednotka HZS PS Rosice, která zahájila likvidaci požáru dvěma „C“ proudy a nasadila přetlakovou ventilaci. Pomocí vysokotlakého proudu prováděla chlazení nalezených PB lahví. Jednotka SDH Rosice prováděla doplňování. Naše jednotka pomáhala PS Lískovec s rozvinutím dalšího „C“ proudu z druhé strany budovy, který sloužil hlavně k ochlazování střechy garáže a vedle stojícího domu. Požár zcela zničil 3 osobní auta, která se nacházela uvnitř garáže. Kvůli hustému dýmu a zplodinám hoření musel být zásah prováděn v dýchací technice, proto byl na místo povolán i protiplynový automobil z CPS Lidická. Na místo byla také povolána jednotka HZS PS BVV s dvěma CAS 32, které sloužily jako zásoba vody.

  • K zásahu jednotka použila vlastní dýchací techniku a vybavení HZS Lískovec.

 

8. 4. 2008 – 13:03 – Kývalka – výjezd D1 – požár