Jednalo se o odčerpání vody ze zahrady rodinného domu na ulici Jaroslava Svobody. Z důvodu déle trvajícího deště se na poli utvořila velká louže a voda po té tekla na zahradu RD, kde došlo k ucpání kanalizace. Jednotka provedla opatření k odtoku vody z pole a odčerpala vodu z ucpané kanalizace pomocí kalového čerpadla a 2 ks hadic B 75. Poté se vrátila na svou základnu.

Technika u zásahu:

  • CAS 24 Liaz, DA Ford Transit SDH Střelice
8. 2. 2009 – 14:02 – Střelice – technická pomoc