Jednotka vyjížděla v 15:30 s technikou CAS K 24 Liaz v počtu 1+3 na ulici Svitáčkova, kde pomocí vysokotlaku a kalového čerpadla prováděla pročištění kanalizační jímky. Kanál jsme vysáli kalovým čerpadlem a pomocí háku a tyče jsme se snažili rozmělnit ztvrdlou usazeninu na dně, kterou se však nepodařilo rozbít a odstranit. O výsledku jsme informovali starostu obce.

  • K zásahu jednotka použila vysokotlak, kalové čerpadlo a ruční nářadí.
8. 1. 2007 – 15:30 – Střelice – Technický zásah na vyžádání starosty obce