KOPIS vyslalo jednotku k požáru do FN Bohunice. Jednalo se o požár matrace na plicním oddělení. Uhašeno pomocí PHP před příjezdem JPO. Byl vypnut proud v oddělení. Zásah byl prováděn v rouškách, protože probíhal v oddělení TBC.

Naše jednotka ponechána v záloze, poté návrat na základnu.

Jednotky u zásahu:

  • CAS 24 HZS PS Lískovec
  • PS Lidická
  • PS Přehrada
  • PS BVV
  • PS Líšeň
  • SDH Brno Bohunice
  • SDH Brno Starý Lískovec
  • SDH Brno Husovice
  • HZSp SŽDC Brno
  • CAS 32 SDH Střelice
6.11.2012 – 21:31 – Brno-Bohunice – požár