Zásahová jednotka byla povolána k požáru trávy podél železniční tratě nedaleko zastávky Troubsko. V době příjezdu se na místě události nacházela jednotka SŽDC Brno (Správa železniční a dopravní cesty). Na pokyn velitele zásahu byl vytvořen útočný C proud z rozdělovače SŽDC a zároveň bylo provedeno doplňování cisterny SŽDC. Požár by uhašen v 10:51. Naše jednotka se vrátila zpět na základnu v 11:21.

Jednotky u zásahu:

  • SŽDC Brno (CAS 32)
  • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
  • PS Rosice (CAS 24)

Video ze zásahu:

5) 16.5.2018 – 10:20 – Troubsko – požár trávy