Zásahová jednotka vyjela vozidlem DA Ford k odstranění větví hrozících pádem ve Střelicích. Po příjezdu na místo a domluvě s majitelkou jsme zahájili odstraňování větví za použití nastavovacích žebříků a MŘP. Po uklizení místa zásahu jsme se vrátili na základnu v 18:11.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (DA–L1Z)
5) 16.2.2022 – 16:30 – Střelice – Větve hrozící pádem