Přibližně po hodině od ukončení předchozího zásahu byl opět vyhlášen naší jednotce poplach. Byli jsme vysláni k další události, tentokrát k spadeným stromům na silnici a el. vedení směrem ze Střelic na Ořechov. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že o dráty vysokého napětí je opřený mohutný strom. Velitel o situaci informoval KOPIS a EON. Vzhledem k tomu, že strom se opíral o dráty VVN, nemohla naše jednotka zasahovat a tak pouze ořezala větve, které zasahovaly do profilu silnice.

Poté se naše jednotka přesunula na ulici Tetčickou, kde u Zámečku odstranila několik větví zasahujících do vozovky. Poté se vrátila v 8:21 zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32)
45) 2.12.2014 – 7:20– Střelice – TP odstranění stromů