Jednotka byla krátce po návratu na základnu opět povolána do obce Radostice, kde oznamovatel nahlásil další spadený strom. Jednotka vyjela vozidlem DA Ford Transit v počtu 1+2. Místo zásahu bylo vzdáleno cca 50 metrů od místa předchozího zásahu jednotky. Po příjezdu jednotka nalezla spadený strom blokující asi 2/3 vozovky. K jeho odstranění použila motorovou pilu. Během zásahu se na místo dostavili dělníci z místního obecního úřadu a pomohli jednotce s odstraněním stromu a větví a s následným očištěním vozovky. Během zásahu prováděla jednotka usměrňování silniční dopravy. Po očištění komunikace návrat zpět na základnu.

Technika u zásahu:

  • DA Ford Transit SDH Střelice
4.11.2009 – 7:56 – Střelice-Radostice – technická pomoc