Naše jednotka byla povolána k požáru slámy v obci Moravany. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka z PS Lískovec a PS BVV. Na rozkaz velitele zásahu bylo zřízeno doplňování vody do CAS BVV a dále byl vytvořen jeden útočný proud C. Po vyprázdnění cisterny odjela CAS k doplnění vody k vytvořenému plnícímu stanovišti. Požár stohu se nepodařilo zlikvidovat a tak bylo velitelem zásahu po dohodě s majitelem rozhodnuto, že se stoh nechá kontrolovaně dohořet. Naše jednotka zůstala na místě zásahu jako dozor do 20:30. Poté bylo místo označeno páskou „Zákaz vstupu“ a předáno majiteli.

Jednotky u zásahu:

  • PS Lískovec (CAS 24)
  • PS BVV
  • JSDH Střelice (CAS 32, DA-L1)
  • KŘ HZS Jmk

 

34) 23.8.2014 – 17:09 – Moravany – požár stohu