Naše jednotka dlouho nečinná nebyla. Již po dvou hodinách od ukončení předešlého zásahu byla naše jednotka opět povolána k dalšímu odstraňování následků bouře z předešlého dne. Tentokrát se jednalo o odstranění stromů přes cestu ve Střelicích za tunýlkem.

Po příjezdu na místo události zde již zasahovala jednotka z PS Lískovec. Naše jednotka na rozkaz velitele zásahu provedla průzkum silnice ve směru na Tetčice v úseku od křižovatky Radostice-Tetčice až po omický lom, zda nehrozí pádem další stromy. Průzkumem bylo zjištěno, že se některé stromy sice naklánějí nad silnici, ale pádem nehrozí.

Mezitím byl k události povolán automobilový žebřík s plošinou z PS Líšeň, s pomocí kterého provedli hasiči z PS Lískovec ořez nebezpečně se naklánějících stromů, které bezprostředně hrozily pádem na silnici a poté jejich skácení. Čelenové naší jednotky se poté podíleli na pořezání a odklizení pokácených stromů a také na řízení resp. uzavření dopravy na křižovatce na Tetčice a Radostice.

Po vyčištění silnice v 15:46 se naše jednotka chtěla odhlásit k odjezdu na základnu, ale byla povolána k další události.

Jednotky u zásahu:

  • PS Lískovec (CAS 24)
  • JSDH Střelice (CAS 32, DA-L1)
  • PS Líšeň (AZ 52 – automobilový žebřík)

31) 4.8.2014 – 12:46 – Střelice – TP odstranění stromů