Z KOPIS nahlášen únik nebezpečné látky na pozemní komunikaci ve Střelicích na ulici Příční. K zásahu vyjela vozidla CAS 24 Liaz (1+5) a DA Ford (1+3). Po příjezdu na místo události byl zjištěn uniklý olej, který byl nalit na kapotu zaparkovaného vozidla. Jednotka spolu s jednotkou PS Starý Lískovec látku pomocí sorbentu zlikvidovala. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotky vrátily zpět na své základny. Na místě byla také PČR, která událost šetřila.

Technika u zásahu:

  • CAS 24 PS St. Lískovec
  • CAS 24 a DA Ford SDH Střelice
30.11.2008 – 10:43 – Střelice – únik nebezpečných látek