KOPIS vyslalo jednotku k požáru trávy do obce Ostopovice. V době příjezdu na místě zasahovala jednotka HZS PS Lískovec. Jednalo se o požár trávy ve stráni u lesa, místní část tzv. „Šelše“. Jednotka Střelice rozvinula druhý proud 3C od rozdělovače PS Lískovec a začala s hašením z druhé strany stráně. Dále prováděla doplňování vody do CAS PS Lískovec. Po zabránění šíření plamenů bylo provedeno prolití celého požářiště. Po té příprava k odjezdu.

Při odjezdu jednotky PS Lidická byl opodál nalezen další požár trávy. Uhašeno jednoduchým vedení 5C a návrat všech jednotek na základny.

Technika u zásahu:

  • CAS 24 HZS PS Lískovec
  • CAS 32 SDH Střelice
  • CAS 30 PS BVV
  • CAS 32 PS Lidická
3.4.2012 – 15:43 – Ostopovice – požár