Naše jednotka s DA Ford byla přesunuta na ulici Rosickou do Tetčic k čerpání vody. V době našeho příjezdu zde již zasahovala dobrovolná jednotka z Oslavan. Naše jednotka se ihned zapojila do odčerpávání vody z laguny před 2 rodinnými domy, která zasahovala i do pozemků těchto RD. K odčerpávání jsme opět nasadili kalové čerpadlo a pomocí 2 hadic B vodu odváděli do blízké kanálové vpusti. Čerpání této laguny trvalo bezmála 2 hodiny.

Po jejím odčerpání jsme se přesunuli do nedalekého RD, kde byl zatopen sklep do výšky asi 70 cm. Opět pomocí kalového čerpadla jsme vodu ze sklepa vyčerpali a tu poté odváděli 1 hadicí B do zahrady. Zásah jsme ukončili ve 21:34 a protože nás již nebylo potřeba u jiné události, takže jsme se ve 21:50 vrátili zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Oslavany
  • JSDH Střelice (DA-L1)
  • SDH Zbýšov
27) 3.8.2014 – 19:04 – Tetčice – TP čerpání vody