Jednotka byla KOPIS vyslána na požár trávy o rozloze 20x30m do Brna – Bystrce, ulice přístavní. V době příjezdu na místě již zasahovala jednotka HZS PS BVV jedním „C“ proudem. Na rozkaz VZ jednotka rozvinula jednoduché vedení 3 „C“ a započala hašení trávy z druhé strany. Dále jednotka prováděla doplňování vody do CAS BVV. Po likvidaci požáru se jednotka na rozkaz VZ vrátila zpět na základnu.

Technika u zásahu:

  • CAS 20 HZS PS BVV
  • CAS 32, DA 8 Ford SDH Střelice
26.3.2012 – 14:44 – Brno-Bystrc – požár