Jednotka vyjela k technické pomoci – čerpání vody do obce Radostice, u koupaliště. Jednalo se o vyčerpání znečištěných zdrojů pitné vody v Radosticích u koupaliště, byla ohrožena dodávka pitné vody obcím Radostice, Prštice a Silůvky.

Technika u zásahu:

  • CAS 32 SDH Střelice
25.7.2010 – 17:19 – Radostice – technická pomoc