Jednotky byly vyslány ke spadeným stromům blokujícím silnici ze Střelic na Radostice. Jednotky provedli odstranění stromů pomocí MPŘ a po uvolnění komunikace kyvadlově řídili dopravu a nechali odjet kolonu stojících vozidel. Po té se JPO přemístily o kus dál na cestu k radostickému nádraží, kde nám občané nahlásili další popadané stromy. Zjištěno několik stromů, z nichž některé spadly na el. vedení. Z důvodu výluky na železniční trati není cesta v současné době využívána občany, VZ rozhodl, že JPO nebudou stromy rozřezávat a k vyřešení situace povolal na místo pracovníky lesní správy a EON. Při pěším průzkumu nedaleko od nás spadl další strom, JPO se proto stáhli do bezpečné vzdálenosti a přes cestu natáhli vymezovací pásku. Po příjezdu EONu a lesní správy předáno místo události. JSDH Střelice návrat na základnu a JPO Lískovec přejezd k další události.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32)
  • HZS PS Lískovec (CAS 15)
25.6.2013 – 6:29 – Radostice – technická pomoc