KOPIS vyslalo jednotku k technické pomoci – odstranění stromu z vozovky na silnici ze Střelic do Radostic. Jednotka vyjela s CAS 32 a DA Ford Transit. Při příjezdu se na místo stála v obou směrech kolona několik vozidel včetně dvou autobusů. Průzkumem zjištěn spadlý rozvětvený strom na vozovce, zlomený v kmenu. VD rozhodl nasadit motorovou pilu na odvětvení překážejících větví. Po příjezdu HZS PS Lískovec, předáno velení a po dohodě s VZ rozhodnuto, použít naviják z CAS Lískovec. Strom byl následně stržen na vozovku, rozřezán a komunikace uklizena. Po té jednotka ještě provedla usměrnění silniční dopravy a poodjetí kolony vozidel se vrátila na základnu.

Technika u zásahu:

  • CAS 32, DA Ford Transit SDH Střelice
  • CAS 24 HZS PS Lískovec

Krátké video z odstraňování stromu:

 

24.5.2010 – 5:35 – Radostice – technická pomoc