Jednotky byly vyslány k požáru signalizovanému EPS. Jednalo se o planý poplach, čidlo spustilo při manipulaci s uskladněným materiálem ve skladu.

Technika u zásahu:

  • CAS 15 HZS PS Lískovec
  • CAS 32, DA8 SDH Střelice
24.11.2012 – 18:51 – Popůvky – planý poplach