Jednotky byly povolány KOPISem k technické pomoci k záchraně koně, který spadl do 1,5m hlubokého septiku. Na místo vyjeli jednotky HSZ PS Lískovec, PS Lidická a JSDH Střelice. Při příjezdu zjištěn kůň v septiku, který byl do poloviny těla zaplaven vodou. VZ dal pokyn jednotce SDH Střelice k nasazení motorového kalového čerpadla a zahájení odčerpávání vody. Přes KOPIS byl na místo vyslán pracovník z koňské záchranky. Na místo se dostavil veterinář, který uvedl, že kůň není zraněný. Byl ustaven automobilový jeřáb, po příjezdu pracovníka z koňské záchranky byl kůň pomocí popruhů podvázán a následně pomocí AV 14 vytažen a předán majitelce.

Jednotky u zásahu:

  • HZS PS Lískovec (CAS 25)
  • JSDH Střelice (CAS 32, DA-L1)
  • HZS PS Lidická (AV 14-S3)
23.9.2013 – 18:33 – Troubsko – záchrana zvířete