Z operačního střediska nahlášena mimořádná událost – požár cisternového vagónu na železniční vlečce do podniku Čepro a.s. a únik velkého množství zplodin do ovzduší.

K zásahu vyjelo vozidlo CAS K24 Liaz (1+5) a DA Ford Transit (1+1). Po příjezdu na místo události byly velitelem zásahu naší jednotce uděleny tyto úkoly: Rozvinout jeden útočný C proud a v dýchací technice ochlazovat cisternový vagón, doplňovat vodu do CAS PS St. Lískovec, ohraničit místo události páskou a asistovat při požáru. DA Ford byl odeslán do krizového štábu na OÚ Střelice.

Na základě informace z KOPIS o mimořádné události HZS JMK provádí varování obyvatelstva obce Střelice pomocí elektronické sirény (Všeobecná výstraha) a starosta obce svolává krizový štáb. Na základě informací o škodlivém zamoření ovzduší nařizuje starosta obce pomocí místního rozhlasu evakuaci osob v části ulice Nová. Místo pro evakuované osoby bylo zřízeno v budově ZŠ Střelice, počet evakuovaných cca 50. V 15:45 byl starosta obce informován o výsledcích opakovaných měření škodlivin v ovzduší a bylo mu doporučeno odvolání ochranných opatření pro obyvatelstvo obce Střelice a vyhlašuje konec evakuace a návrat do obydlí.

  • K zásahu jednotka použila 2ks dýchacích přístrojů S5, proudnici a hadice C a B.

Zásahu se účastnily jednotky:

  • HZS pČepro
  • HZS PS St. Lískovec
  • JSDH Střelice
  • HZS SŽDC
  • HZS ŠS Tišnov

V 16:00 dává KOPIS složkám IZS a OÚ Střelice pokyn k ukončení cvičení.

Krátké video ze cvičení

 

21. 9. 2007 – 13:03 – Střelice – požárně taktické cvičení Čepro 2007