Jednotka byla vyslána operačním střediskem k úniku cca 100 – 200 l nafty na ulici Tetčická 327/35. Vyjela vozidla CAS 24 Liaz (1+5) a DA Ford Transit (1+4). Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že z odstaveného nákladního vozidla uniká motorová nafta na pozemní komunikaci a dále do kanalizace. Jednotka zamezila dalšímu úniku RL, již uniklou látku zasypala sorbentem a provedla osvětlení místa zásahu. Po příjezdu jednotek HZS PS St. Lískovec, PS Rosice a PS BVV bylo prozkoumáno kanalizační potrubí a bylo zjištěno, že se RL dostala až do jímky u OD Satov.V důsledku toho byla na místo povolána PČR, starosta obce, pracovník ČOV Střelice a pracovnice odboru životního prostředí. Starosta obce s VD Střelice odjeli provést kontrolu celé kanalizace a ČOVky. RL byla zjištěna v kanalizaci jen po OÚ, kde byl z CAS PS Rosice instalován jímací sorpční had. Komunikace na místě události byla uklizena a očištěna. Po té se jednotky vrátily na základny.

V 9:30 jednotka s technikou DA Ford (1+3) odstranila z kanálové vpusti u OÚ sorbční had. S pracovníkem ČOV bylo dohodnuto propláchnutí kanalizace od místa události množstvím asi 7000 l vody, aby se zbytek látky dostal do nádrže ČOV. Na místo byla povolána jednotka HZSp. Čepro Střelice s CAS 32 T 815, kanalizace byla propláchnuta a jednotka se přesunula na ČOV, kde se zbytky RL zadržely v nádrži. Zde byly během nedělního odpoledne za pomoci hasičských jednotek a společnosti Čepro odčerpány z vodní hladiny a odvezeny k likvidaci do Čepra.

Technika u zásahu:

  • CAS 24 Liaz a DA Ford SDH Střelice
  • CAS 24 PS St. Lískovec
  • CAS 20 PS Rosice
  • CAS 20 PS BVV
21.6.2009 – 1:19 – Střelice – únik nebezpečných látek