Jednotky vyjely k nahlášenému požáru pily do obce Troubsko. Jednalo se o požár zásobníku pilin a přilehlé budovy. KOPIS vyhlásilo II. stupeň požárního poplachu. Byly vytvořeny 3 bojové úseky, nasazeno 5 útočných proudů C, střešní konstrukce hašena pěnou za pomoci AZ 30. Objekt byl odpojen od elektrické energie. JSDH Střelice prováděla hašení druhým útočným proudem a dále pomáhala s rozhrabáváním a proléváním požářiště a zabezpečovala dodávku vody pro CAS Lískovec. Z důvodu větší spotřeby vody na místě zásahu bylo v obci Popůvky zřízeno čerpací stanoviště a byla prováděna kyvadlová doprava vody. Za použití vysokozdvižného vozíku bylo prováděno vyvážení zásob dřeva ze sušičky.

Lokalizace ve 23:25 hod. Nadále prováděno dohašování a rozebírání konstrukcí a přirozené odvětrávání požářiště. Ke zranění osob nedošlo. Korekce SaP, postupný odjezd jednotek z místa události. Likvidace v 0:44 hod. Při zásahu došlo k poruše na jedné CAS.

Jednotky u zásahu:

  • HZS PS Lískovec (CAS 24)
  • JSDH Střelice (CAS 32, DA 8)
  • HZS PS Přehrada (CAS 20, CAS 32)
  • HZS PS BVV (CAS 20, CAS 15, CAS 30)
  • HZS PS Lidická (VEA, AZ 30, CAS 32, VYA)
  • HZS PS Rosice (CAS 15, CAS 32)
  • HZS PS Líšeň (PPLA)
  • JSDH Brno Bohunice (CAS 24, DA 12)
  • JSDH Zastávka (CAS 25, DA 16)

 

21.3.2013 – 22:12 – Troubsko – požár