Zásahová jednotka byla povolána k požáru stromu a keřů ve Střelicích. Naše jednotka přijela na místo jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár zahrady v rozsahu přibližně 30 x 150 metrů. Současně bylo zjištěno, že požár ohrožuje dům na sousedním pozemku, kde se plameny již velmi blížily ke zdi domu. Z toho důvodu se naše jednotka nejdříve zaměřila na ochranu tohoto domu. Rozvinula dopravní vedení 2B a na ně napojila 2 útočné proudy 2x 2C. Po uhašení plamenů bezprostředně ohrožujících dům bylo zahájeno hašení zahrady. Jeden útočný proud byl rozšířen o další hadici C a byl nasazen i vysokotlaký proud.

V tu dobu se do hašení zapojily i další profesionální jednotky, které přijely druhou cestou a hasily tak zasaženou zahradu z druhé strany. Mezitím musela naše cisterna zajet pro další vodu.

Požár se podařilo lokalizovat v 17:14 a likvidace byla nahlášena na KOPIS v 17:55.

Naše jednotka se vrátila na základnu kolem 18:10, ale bylo nutné ještě s pomocí wapky očistit hadice a doplnit vodu do cisterny. Zasahující hasiči se tedy rozešli až po 19. hodině.

Dnešní zásah byl ztížen především tropickým počasím, kdy teploty ještě v době zásahu byly kolem 30 °C. Vynaložené úsilí zasahujících hasičů k uhašení požáru dokumentuje především poslední fotografie.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32, DA Ford)
  • PS Rosice (CAS 24, CAS 32)
  • PS Lískovec (CAS 24)

Fotogalerie:

20) 14.9.2016 – 16:48 – Střelice – požár zahrady