KOPIS opět vysílá jednotku k technické pomoci – odstranění stromu, na nám již dobře známé místo – silnice ze Střelic do Radostic. Při příjezdu jednotky na místě opět kolona vozidel. Průzkumem zjištěny spadené 2 velké stromy přes vozovku, které navíc ještě přetrhaly dráty el. vedení. Za námi přijela jednotka HZS PS Rosice, na rozkaz VZ začaly jednotky s odstraňováním stromů pomocí motorových pil. Na místo se dostavila policie ČR, která silnici uzavřela z důvodu častých pádů stromů v této lokalitě. Jednotky postupně stromy odstranily a uvolnily komunikaci. Nechaly odjet kolonu vozidel a po té místo předaly PČR. V průběhu tohoto zásahu byla část naší jednotky operačním střediskem vyslána k další události, ke které z místa vyjela s vozidlem DA Ford (viz další zásah).

Technika u zásahu:

  • CAS 32, DA Ford SDH Střelice
  • CAS 20 HZS PS Rosice
2.6.2010 – 16:09 – Radostice – technická pomoc