Jednotka byla povolána k plánovanému taktickému cvičení na objekt Podskalský mlýn, který je nově přestavěn na budovu pro ustájení dostihových koní. Jednalo se o simulovanou situaci požáru uskladněné slámy, která byla hašena 2 útočnými proudy. Cílem cvičení bylo seznámení s příjezdovou trasou a s nově přestavěným objektem a také ověření, zda lze použít vodu z protékajícího potoka k případnému hašení.

Vzhledem k neočekávaným okolnostem nebylo nakonec cvičení praktiky provedeno v plném rozsahu, v jakém bylo původně naplánováno.

Technika u zásahu:

  • CAS 24 HZS PS Lískovec
  • CAS 20 PS BVV
  • CAS 32, DA Ford Transit SDH Střelice
  • CAS 24 SDH Bohunice
19.11.2010 – 10:13 – Ostopovice – taktické cvičení