KOPIS vyslalo jednotku k požáru trávy do obce Radostice na lesní cestě kolem mlýna směrem do Ořechova. Vyjela vozidla CAS 32 (1+3) a DA Ford (1+2). Po příjezdu k radostickému mlýnu jsme dále v průzkumu pokračovali jen s vozidlem DA Ford, z důvodu neprůjezdnosti pro velkou hasičskou techniku. Ani tímto vozidlem se však až k místu požáru nedalo dostat. Jednotka dále prováděla pěší průzkum. Dle sdělení KOPIS měl na místě čekat oznamovatel. Od projíždějících cyklistů bylo zjištěno, že místo zásahu se nachází ještě asi o 3 km dál a že se jedná o dvě doutnající hromady, zřejmě po pálení klestí. Průzkumná skupina se vrátila zpět ke mlýnu, kde čekaly ostatní požární jednotky, VZ telefonicky kontaktoval oznamovatele a zjišťoval rozsah požáru. Po vzájemné domluvě bylo rozhodnuto, že jednotky zasahovat nebudou a vrátily se na základny. O výsledku informováno KOPIS.

Technika u zásahu:

  • CAS 32, DA Ford Transit SDH Střelice
  • CAS 24 HZS PS Starý Lískovec
  • CAS 15 HZS PS Rosice
18.8.2011 – 11:11 – Radostice – požár