Zásahová jednotka byla povolána k odstranění stromu přes silnici. Vzhledem k nepřesnému udání místa události oznamovatelem, dojela naše jednotka na místo události až po projetí cesty až do Nebovid. Strom ale ležel od křižovatky směrem na Ořechov. Po příjezdu na místo jednotka odstranila kmen ztrouchnivělého a vyvráceného stromu mimo vozovku, a to ručně bez použití techniky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotky u zásahu:

  • JSDH Střelice (CAS 32)
18) 5.9.2016 – 15:36 – Střelice – odstranění stromu