Zásahová jednotka byla vyslána na požár trávy v obci Omice. Po několikaminutovém hledání místa události byl kontaktován oznamovatel, který jednotky na místo dovedl. Naše jednotka doplňovala vodu do CAS z PS Rosice a prováděla rozhrabávání doutnající trávy. Po uhašení se naše jednotka v 01:54 vrátila zpět na základnu, kde doplnila spotřebovanou vodu.

Jednotky u zásahu:

  • PS Rosice
  • JSDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
18) 16.8.2015 – 00:20 – Omice – požár trávy