Jednotka byla vyslána ke spadenému stromu na silnici ze Střelic na Ostopovice, který částečně zasahuje do vozovky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o vývrat stromu, který zasahoje asi 1 metr do vozoky. Strom byl odsunut z profilu vozovky a přes místostarostu obce byla kontaktována SÚS pro jeho odstranění. Jednotka se vrátila na základnu v 9:15.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (DA-L1Z)
15) 11.8.2017 – 8:55 – Střelice – TP strom přes cestu