KOPIS vyslalo jednotku do obce Troubsko k požáru osobního auta. Při příjezdu jednotky na místě majitel vozidla. Průzkumem zjištěno, že se jednalo o žhnutí elektroinstalace, které uhasil majitel před příjezdem jednotky hasícím přístrojem a kbelíkem s vodou. Jednotka provedla odpojení akumulátoru a vyčkala příjezdu jednotky HZS. Po příjezdu HZS PS BVV předáno místo zásahu a na rozkaz VZ návrat na základnu.

Technika u zásahu:

  • CAS 32 SDH Střelice
  • CAS 20 HZS PS BVV
12.6.2012 – 8:46 – Troubsko – požár