Jednotka byla vyslána k požáru pneumatik nedaleko čerpací stanice Agip v Troubsku u dálnice. Silný kouř byl viditelný již po cestě na místo od Čepra. Po příjezdu na místo události současně s PS Lískovec bylo zjištěno, že se jedná pouze o neohlášené pálení. Majitel byl poučen a bylo mu přikázáno ihned ukončit pálení, protože platí zákaz pálení vydaný hejtmanem JMK. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu, kam přijela v 7:08.

Jednotky u zásahu:

  • PS Lískovec
  • JSDH Střelice (CAS 32)

2015-07-14-1773

12) 14.7.2015 – 6:43 – Troubsko – Neohlášené pálení