Zásahová jednotka byla vyslána k požáru meze u skladu Čepra nedaleko železniční zastávky Střelice – dolní. Po příjezdu na místo události, kam přijela naše jednotka první současně s hasiči s PS Lískovec, byl proveden průzkum. Bylo zjištěno, že hoří mez u kolejí na ploše asi 10×5 metrů. K uhašení byly použity 2 útočné C proudy, jeden z naší cisterny a jeden z cisterny PS Lískovec. Požár byl zlikvidován v 14:07. Na místo byla povolána četa ze Správy železniční a dopravní cesty, která asi 2 hodiny před vypuknutím požáru prováděla výměnu asi 5metrového úseku kolejnice. Při provádění těchto prací zřejmě odskočila jiska, která po několika desítkách minut (až po odjezdu čety) způsobila požár. Naše jednotka se vrátila na základnu v 14:35, kde provedla doplnění vody do cisterny a zásah ukončila.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
  • PS Lískovec (CAS 24)
  • PS Rosice (CAS 15, CAS 32)
  • HZSp SŽDC Brno

10) 22.6.2017 – 13:48 – Střelice – požár trávy