Zásahová jednotka byla vyslána na požár chaty a 2 stromů do Nebovid. Abychom nemuseli hledat místo události, čekal na nás oznamovatel v Nebovidech u kostela a naše jednotka ho pak následovala. Na místo události (již v katastru obce Moravany) jsme přijeli jako první a ihned zahájili průzkum a rozvinutí dopravního vedení složeného z 5 hadic B75. Z rozdělovače pak byly vytvořeny 2 útočné proudy. Bylo zjištěno, že požárem byla silně zasažena pouze kůlna u chaty a 2 stromy. Chata samotná byla vzdálená asi 2 metry a v době našeho příjezdu začínala hořet ve střešní části. Zásah byl prováděn v dýchací technice. V době, kdy už bylo zahájeno hašení přijela na místo první jednotka profesionálních hasičů, která převzala velení a rozvinula třetí útočný proud. Během několika minut se požár podařilo uhasit a zabránilo se tak větším škodám na majetku. Kůlna byla stržena a požářiště prolito vodou. Po kontrole termokamerou byla nahlášena likvidace požáru.

Při pokusu o hašení požáru před naším příjezdem se majitel mírně popálil na rukách a obličeji. Toho si pak převzala do péče záchranná služba.

Naše jednotka se vrátila zpět na základnu 16:08. Tím ale naše práce neskončila, protože jsme museli připravit vozidla na případný další výjezd. Museli jsme umýt a usušit použité hadice, vyměnit tlakové láhve u dýchací techniky za plné a vyčistit dýchací masky (viz fotografie).

Jednotky u zásahu:

 • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
 • HS BVV (CAS 30, CAS 20)
 • HZ Lískovec (CAS 20)
 • HS Lidická (CAS 20, VEA-L1)
 • HS Židlochovice (CAS 20, CAS 30)
 • SDH Brno-Bohunice (CAS 24, DA-L1Z)
 • SDH Ořechov (CAS 30)
 • HS Líšeň (CAS 20)
 • HS Tišnov (VEA-L1)
 • KŘ HZS (OA)
 • Policie ČR
 • HZS JmK
11) 19.3. 2022 – 14:53 – Moravany – Požár chaty a 2 stromů