Jednotky opět vyjíždí ke stohu do obce Troubsko, který znovu dýmí. Požářiště prolito z lafetových proudnic. Majitel poučen, aby si zajistil rozhrnutí stohu.

Technika u zásahu:

  • CAS 24 HZS PS Lískovec
  • CAS 32, DA 8 SDH Střelice
1.7.2012 – 20:49 – Troubsko – požár