Zásahová jednotka byla povolána k velmi netradiční události, a to k pštrosovi, který uvázl v plotu. Naše jednotka přijela na místo jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pštrosa, který je ve špatně přístupném místě ohrady, kde uvízl a nebyl schopen se z místa dostat. Nepotvrdilo se ale uvíznutí v plotu. Pštros byl pouze vyčerpaný a v šoku. Abychom se dostali do ohrady, použili jsme 2 žebříky. Pštrosovi jsme dekou zakryli hlavu, aby se zklidnil a neohrožoval zasahující hasiče. Poté byl otočen tak, aby mohl vstát. V průběhu zásahu přišel majitel, který doporučil další postup. Pštrosa zkontroloval, zda není zraněný a poté doporučil pštrosa s pomocí popruhu vytáhnout na volné prostranství, kde byl posazen, aby se uklidnil. Poté byl pštros předán do péče majiteli.Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16:45. Tento netradiční zásah opět rozšířil portfolio činností, které je naše jednotka schopna řešit při svých výjezdech.

Jednotky u zásahu:

  • SDH Střelice (CAS 32, DA-L1Z)
  • HS Rosice (CAS 20)
1) 7.1.2022 – 16:12 – Střelice – Vyproštění zaklíněného pštrosa